Vilkår og betingelser

/
Vilkår og betingelser
1. Indledning
1.1 Du vil kunne få adgang til de fleste områder af denne hjemmeside uden at registrere dine oplysninger hos os. Du vil blive bedt om at registrere dine oplysninger, når du ønsker at indgive din ordre.1.2 Vi fastholder os muligheden for at revidere disse vilkår og betingelser på bestemte tidspunkter, ved at opdatere dette opslag. Du bør tjekke denne hjemmeside fra tid til anden og gennemgå de nuværende vilkår og betingelser, da de er bindende for dig. Visse bestemmelser i disse vilkår og betingelser kan blive afløst af udtrykkeligt dertilhørende juridiske meddelelser eller vilkår placeret på særlige sider på dette websted. Hvis du ikke ønsker at acceptere nogen nye betingelser og vilkår, efter at vi har givet besked om ændringerne, bør du ikke fortsætte med at bruge dette Websted.

2. Priser
2.1 Alle priser er inkl moms, valuta danske kroner.
2.2 Vores priser gennemgås regelmæssigt og eventuelle ændringer vil blive anført på vores hjemmeside efter vores skønsmæssige vurdering – din ordrebekræftelse vil dog anvise den endelige og samlede værdi / pris for dit køb.

3. Annullering og returret
3.1 Hvis du ønsker at annullere din ordre:
(a) kan du skrive til os via e-mail, før vi har afsendt varerne til dig;
(b) når varerne allerede er blevet afsendt til dig, ved at returnere varen til os i overensstemmelse med paragraf 3.2 nedenfor.
3.2 Du kan returnere varer du har bestilt hos af en hvilken som helst grund på et hvilket som helst tidspunkt indenfor 14 dage efter modtagelsen mod fuld refusion eller ombytning. Omkostningerne ved at returnere varen til os, skal bæres af dig.
3.3 Efter modtagelsen af varen vil vi give dig en fuld refusion af det betalte beløb eller et tilgodebevis alt efter behov.
3.4 Rettighederne til at returnere varen til os, som anført i klausul 3.3, er ikke gældende i tilfælde:
(a) i tilfælde af, at produktet har været brugt;
(b) på alle produkter, som vi har specialudført eller specialtilpasset for dig.
Bestemmelserne i denne klausul 3.4 påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

4. Service adgang
4.1 Mens vi tilstræber at sikre, at webstedet normalt er tilgængeligt 24 timer i døgnet, kan vi ikke gøres ansvarlige, for tilfælde hvor hjemmeside af en eller anden grund er ikke tilgængelig når som helst eller for en periode.
4.2 Adgang til dette websted kan suspenderes midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemnedbrud, vedligeholdelse eller reparation uden for vores kontrol.

5. Din adfærd
Du må ikke bruge websitet på en sådan måde, at det eventuelt kan medføre afbrydelse, beskadigelse eller forringelse af eller adgang til websitet.
Du må ikke bruge websitet:
– til svigagtige formål eller i forbindelse med en kriminel handling eller andre ulovlige aktiviteter
– til at sende, bruge eller genbruge materialer, som er ulovlige, anstødelige, uanstændige, ærekrænkende, frastødende eller truende, – som bryder ophavsretten, varemærker, fortrolige oplysninger og andre rettigheder, eller som på anden vis er skadelig for tredjepart eller er forkastelige, – som består af eller indeholder software-virus, politisk agitation, kommercielle henvendelser, kædebreve, massemails eller spam,
– til at frembringe gener, ulemper eller unødvendig ængstelse.

6. Ophavsret, juridisk erklæring og databaserettigheder
Hele websitets indhold og kompilering af indholdet som f.eks. tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder og software tilhører Boghvedeshop.
Du må ikke udtrække og/eller genbruge dele af websitets indhold uden Boghvedeshop forudgående skriftlige samtykke. Du må i særdeleshed ikke gøre brug af datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udtrækningsværktøjer (hverken én eller flere gange) med det formål at anvende væsentlige dele af websitet. Endvidere må du ikke oprette og/eller udgive din egen database, som indeholder væsentlige dele af websitet (f.eks. vores priser eller varelister).

7. Ændringer af tjenester eller tillæg til betingelserne
Vi forbeholder os ret til når som helst at udføre ændringer af vores website, forretningspolitikker og disse betingelser. Din anvendelse af websitet og dine ordrer er underlagt de politikker og betingelser, som er gældende, når du anvender websitet, eller når du bestiller varer fra os, med mindre loven kræver en ændring af disse politikker og betingelser (i så fald vil disse ændringer også gælde for dine tidligere bestillinger). Hvis nogle af disse betingelser er ugyldige eller af den ene eller anden årsag er uden retskraft, vil pågældende betingelse udskilles fra betingelserne og vil dermed ikke have indflydelse på gyldigheden og gennemførligheden af de øvrige betingelser.

8. Hændelser, som vi ikke har kontrol over

Boghvedeshop kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til disse betingelser, hvis forsinkelsen eller den manglende overholdelse skyldes en hændelse, som vi ikke har kontrol over. Denne betingelse har ikke indflydelse på dine lovbefalede rettigheder.

9. Lovvalg og værneting

Din anvendelse af websitet, ethvert køb du foretager på websitet og disse betingelser er underlagt dansk lov og bliver vurderet som at have været foretaget i Danmark. Du accepterer, lige som vi accepterer, at være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting.

Start med at skrive, og tryk på Enter for at søge

Indkøbskurv

Ingen varer i kurven.